"wystarczająco wcześnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystarczająco wcześnie" po polsku

wystarczająco wcześnie

przysłówek
 1. in time ***
  • na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
   You're just in time! (Jesteś idealnie w porę!)
   I didn't see the danger in time. (Nie dostrzegłem w porę niebezpieczeństwa.)
   I promise I will arrive in time for your grandmother's birthday. (Obiecuję, że przyjadę w porę na urodziny twojej babci.)
   Wyrażenie "in time" jest stosowane w sytuacjach, gdy coś się zdarzy lub zostanie wykonane przed ostatecznym terminem lub wystarczająco wcześnie by zdążyć zrobić coś innego.
   link synonim: soon enough
   important nie mylić z: on time

"wystarczająco wcześnie" — Słownik kolokacji angielskich

in time kolokacja
 1. in przyimek + time rzeczownik = na czas, w porę, wystarczająco wcześnie
  Bardzo silna kolokacja

  More important, would they turn against her in times to come?

  Podobne kolokacje: