rzucać, podrzucać (szczególnie coś lekkiego)

toss

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

toss = rzucać, podrzucać (szczególnie coś lekkiego)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Let's toss a coin. = Rzućmy monetą.