"surge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "surge" po angielsku

surge **

rzeczownik
 1. wzrost (np. cen, zainteresowania) [policzalny]
  There was a surge of activity in this area. (Pojawił się wzrost aktywności w tym obszarze.)
  zobacz także: surge up
 2. napływ (ludności), przypływ (uczuć, emocji) [policzalny]
  This challenge today is the surge of refugees. (Dziś wyzwaniem jest napływ uchodźców.)
  She felt a sudden surge of joy. (Ona poczuła nagły przypływ radości.)
 3. fala, przypływ [policzalny]
  No breaks for anyone, till this surge is under control. (Żadnych przerw, dopóki nie opanujemy tej fali.)
 4. udar (napięciowy w urządzeniu) [policzalny]
  It was some kind of a massive power surge, right off the scale. (Miał miejsce jakiś ogromny udar napięciowy, poza skalą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wzrastać (o cenach, zainteresowaniu)
  Prices surged, but so did our revenue. (Ceny wzrosły, ale wzrósł także nasz przychód.)
 2. rzucać (się do przodu), ruszać gwałtownie
  The crowd surged forward. (Tłum rzucił się do przodu.)
 3. przypływać (o emocjach), nasilać się (o uczuciach)
  My feelings surged when I looked at him. (Moje uczucia nasiliły się, kiedy na niego spojrzałem.)
 4. wzbierać (się), kipieć (o falach)
  The wind got stronger, so the waves surged. (Wiatr stał się silniejszy, więc fale wezbrały.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo