"kipieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kipieć" po polsku

kipieć

czasownik
 1. surge **
  • wzbierać (się), kipieć (o falach)
   The wind got stronger, so the waves surged. (Wiatr stał się silniejszy, więc fale wezbrały.)
 2. seethe
phrasal verb
 1. boil over
 2. bubble up
  • kipieć (np. napój gazowany po gwałtownym otwarciu), wykipieć
   I wanted to open a bottle of water but half of it bubbled up. (Chciałem otworzyć butelkę wody, ale połowa z niej wykipiała.)
   Don't shake this bottle of champagne or it will bubble up. (Nie wstrząsaj tą butelką szampana, bo wykipi.)
 3. boil up
 4. bubble away
 5. bubble away , bubble up

Powiązane zwroty — "kipieć"

czasownik
kipieć ze złości = fume +1 znaczenie
idiom
phrasal verb

"kipieć" — Słownik kolokacji angielskich

boil up kolokacja
 1. boil czasownik + up particle = kipieć, wzbierać, narastać (np. napięcie)
  Bardzo silna kolokacja

  My thoughts were boiling up so that I hardly heard him.

  Podobne kolokacje:
boil over kolokacja
 1. boil czasownik + over particle = kipieć, wykipieć
  Bardzo silna kolokacja

  But it's not hard to see how this situation might boil over.

  Podobne kolokacje:
bubble away kolokacja
 1. bubble czasownik + away przysłówek = buzować, kipieć, wrzeć (np. o emocjach w kimś)
  Luźna kolokacja

  Jake considered this, the dark laughter still bubbling away inside him.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo