"want out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "want out" po angielsku — Słownik polsko-angielski

want out

phrasal verb
  1. nie chcieć brać udziału (w czymś), wycofywać się (z czegoś) American English
  2. chcieć wyjść (skądś)

"want out" — Słownik kolokacji angielskich

want out kolokacja
  1. want czasownik + out particle = nie chcieć brać udziału (w czymś), wycofywać się (z czegoś)
    Silna kolokacja

    In any case, they are on the government's list and the government wants them out.

    Podobne kolokacje: