"nie chcieć brać udziału" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie chcieć brać udziału" po polsku

nie chcieć brać udziału

phrasal verb
  1. want out

"nie chcieć brać udziału" — Słownik kolokacji angielskich

want out kolokacja
  1. want czasownik + out particle = nie chcieć brać udziału (w czymś), wycofywać się (z czegoś)
    Silna kolokacja

    In any case, they are on the government's list and the government wants them out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo