"want from" — Słownik kolokacji angielskich

want from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć z
  1. want czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Love had nothing to do with what he wanted from her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo