BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"back up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "back up" po angielsku

reverse BrE ***
back up AmE *

obrazek do "reverse" po polsku
czasownik
 1. cofać (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
  Put the car into reverse gear to back up. (Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.)
  You're blocking my gate - can you reverse a little? (Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?)
  I reversed my car into a litter bin. (Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.)
  She carefully reversed out of the parking space. (Ona ostrożnie wycofała z miejsca parkingowego.)
  You can't park your car here, you have to reverse a little. (Nie możesz tutaj zaparkować samochodu, musisz trochę cofnąć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

back up **

phrasal verb
 1. popierać, wspierać
 2. gromadzić się za przeszkodą (o wodzie)
wykrzyknik
 1. wróć, czekaj, jeszcze raz
  Back up, please. I didn't get it. (Wróć do tego, proszę. Nie zrozumiałem.)
phrasal verb
 1. poprzeć kogoś, popierać kogoś
  to support somebody in their actions or decisions
  Many celebrities backed Hillary Clinton up in the 2016 elections. (Wiele gwiazd poparło Hillary Clinton w wyborach w 2016 roku.)
  Back me up, I need your support. (Poprzyj mnie, potrzebuję twojego wsparcia.)
phrasal verb
 1. zrobić kopię zapasową czegoś
  Back up these files in case the computer crashes. (Zrób kopię zapasową tych plików, na wypadek gdyby komputer się zawiesił.)
  I back up all my data regularly. (Regularnie robię kopie zapasowe moich danych.)
idiom
 1. denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
  Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
  Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
rzeczownik
 1. podeprzeć coś, używając przykładów lub dowodów (np. hipotezę, koncepcję, pomysł)

"back up" — Słownik kolokacji angielskich

back up kolokacja
 1. back czasownik + up particle = cofać (pojazdem)
  Bardzo silna kolokacja

  Just looking at him made me want to back up a step or two.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo