"retreat" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "retreat" po angielsku

retreat **

czasownik
 1. wycofywać się (o armii) [INTRANSITIVE]
  The army retreated from the foreign lands. (Armia wycofała się z obcych ziem.)
  link synonim: fall back
 2. wycofywać się (o człowieku), ustępować (np. o śniegu) written [INTRANSITIVE]
  Retreat from your stupid idea, Tom. (Wycofaj się ze swojego głupiego pomysłu, Tom.)
  The snow will retreat in a few days. (Śnieg ustąpi za kilka dni.)
 3. wycofywać się (z decyzji) written [INTRANSITIVE]
  He promised to do that but then he retreated. (Obiecał to zrobić, ale potem się wycofał.)
 4. wycofać się, uciec (w bezpieczne miejsce) [INTRANSITIVE]
 5. spadać (o akcjach) technical [INTRANSITIVE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. odwrót, wycofanie się (o armii) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  When did the army retreat happen? (Kiedy miał miejsce odwrót armii?)
 2. wycofanie się, usunięcie się (np. z trudnej sytuacji) [UNCOUNTABLE]
 3. wycofanie się, zrezygnowanie (z decyzji) [UNCOUNTABLE]
  You are entitled to a retreat. (Jesteś upoważniony do wycofania się.)
 4. ucieczka (w bezpieczne miejsce)
 5. rekolekcje (w kościele)
  He took part in retreat. (On wziął udział w rekolekcjach.)
 6. spadek (akcji) technical [UNCOUNTABLE]
 7. osamotnienie, odizolowanie, odosobnienie
  The retreat was a main cause of her depression. (Osamotnienie było głównym powodem jej depresji.)
 8. zacisze, ustronie
 9. wyjazd rekreacyjny
  We went for a company retreat. (Pojechaliśmy na firmowy wyjazd rekreacyjny.)
  The retreat helped me load my batteries. (Wyjazd rekreacyjny pomógł mi naładować baterie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "retreat"

rzeczownik
idiom
przymiotnik
inne
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo