TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"rezygnowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rezygnowanie" po polsku

rezygnowanie

rzeczownik
 1. scrubbing
 2. forgoing
 3. waiving
 4. giving up
  • poddawanie się, rezygnowanie
 5. demitting   oficjalnie
czasownik
 1. resign **
  • rezygnować (z zajmowanej funkcji) [przechodni/nieprzechodni]
   He was my best worker but he didn't like his job, so he resigned. (Był moim najlepszym pracownikiem, ale nie lubił swojej pracy, więc zrezygnował.)
   I resigned from being the chief effective immediately. (Zrezygnowałem z bycia szefem z efektem natychmiastowym.)
   She was forced to resign from being a chairman. (Ona była zmuszona zrezygnować z bycia prezesem.)
 2. leave *****
 3. abandon ***
  • rezygnować, zaniechać (przestać coś robić z powodu problemów) [przechodni]
   I abandoned swimming after the accident. (Po wypadku zrezygnowałem z pływania.)
   My brother abandoned his studies after he failed an exam. (Mój brat zrezygnował ze studiów po tym, jak nie zdał egzaminu.)
   He abandoned his job after two weeks. (On zrezygnował z pracy po dwóch tygodniach.)
   She abandoned dancing when she became a mother. (Ona porzuciła taniec, kiedy została matką.)
 4. surrender **
 5. waive
 6. scrub *
  • odrzucać (np. pomysł), rezygnować (z planu) potocznie
   They scrubbed the plan due to the lack of resources. (Oni zrezygnowali z tego planu ze względu na brak zasobów.)
   I will scrub your plan if it's stupid. (Odrzucę twój plan, jeśli jest głupi.)
 7. forgo , także: forego
 8. relinquish
 9. quit ***
 10. abdicate
phrasal verb
 1. pull back *  
  They pulled back right before the competition. (Oni zrezygnowali tuż przed zawodami.)
  My sponsor wants to pull back, I have to do something. (Mój sponsor chce zrezygnować, muszę coś zrobić.)
 2. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
idiom
 1. chuck up the sponge