TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"odmawianie sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odmawianie sobie" po polsku

odmawianie sobie

rzeczownik
 1. forgoing
czasownik
 1. refuse ***
  • odmawiać, nie zgodzić się [przechodni/nieprzechodni]
   She refused to come. (Ona odmówiła przyjścia.)
   The bank refused to lend me any money. (Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.)
   I asked him for help and he could hardly refuse. (Poprosiłem go o pomoc i ledwie potrafił mi odmówić.)
   "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse." ("Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić.")
   I asked him to let me do that myself but he refused. (Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.)
   link synonim: decline
   przeciwieństwo: permit
 2. deny ***
  • odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś) [przechodni]
   They denied access to the computer files. (Oni odmówili dostępu do plików komputerowych.)
   I was denied entrance to the library. (Odmówiono mi wstępu do biblioteki.)
 3. decline ***
  • odmawiać (prośbie), odrzucać (ofertę) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The Prime Minister declined to answer questions about his private life. (Premier odmówił odpowiedzi na pytania o jego życie prywatne.)
   My employer at first declined my job application, but then found some good sides about me. (Mój pracodawca na początku odrzucił moje podanie o pracę, ale potem znalazł moje dobre strony.)
   link synonim: refuse
 4. boycott *
  • bojkotować, odmawiać
   They boycott his shop, nobody wants to go near him. (Bojkotują jego sklep, nikt nie chce być w jego pobliżu.)
   Many political activists are in prison, and the opposition party has decided to boycott the elections completely. (Wielu działaczy politycznych znajduje się w więzieniach, a partia opozycyjna postanowiła całkowicie zbojkotować wybory.)
   link synonim: eschew
 5. withhold *
 6. repudiate
 7. demur
  • odmawiać, sprzeciwiać (się)
   First he demurred but then he changed his mind. (Najpierw odmówił, ale później zmienił zdanie.)
 8. naysay
 9. nill  
phrasal verb
 1. turn down *
czasownik
 1. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE
  • odrzucić, odmówić oficjalnie
   I decided to negative his offer. (Postanowiłem odrzucić jego ofertę.)
   He wanted to go to the cinema with her but she had to negative because she had other plans. (Chciał pójść z nią do kina, ale musiała odmówić, bo miała inne plany.)
 2. say no **
phrasal verb
 1. swear off something
 2. deny oneself something  

Powiązane zwroty — "odmawianie sobie"

czasownik
rozmawiać = talk +2 znaczenia
zamawiać = order +2 znaczenia
przemawiać = address +2 znaczenia
namawiać = persuade +6 znaczeń
wymawiać = pronounce +2 znaczenia
inne
rzeczownik
odmowa = refusal +9 znaczeń
przymiotnik
odmowny = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE
phrasal verb