TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"refuse somebody something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "refuse somebody something" po angielsku

refuse somebody something ***

 1. odmówić komuś czegoś
czasownik
 1. odmawiać, nie zgodzić się [przechodni/nieprzechodni]
  She refused to come. (Ona odmówiła przyjścia.)
  The bank refused to lend me any money. (Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.)
  I asked him for help and he could hardly refuse. (Poprosiłem go o pomoc i ledwie potrafił mi odmówić.)
  "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse." ("Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić.")
  I asked him to let me do that myself but he refused. (Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.)
  link synonim: decline
  przeciwieństwo: permit
 2. odrzucać (np. podanie) [przechodni]
  District office refused my application. (Urząd gminy odrzucił moje podanie.)
  He refused my offer because it wasn't attractive enough for him. (Odrzucił moją ofertę, bo nie była dla niego wystarczająco atrakcyjna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. śmieci, odpadki oficjalnie [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.