Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"bojkotować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bojkotować" po polsku

bojkotować

czasownik
 1. boycott *
  • bojkotować, odmawiać
   They boycott his shop, nobody wants to go near him. (Bojkotują jego sklep, nikt nie chce być w jego pobliżu.)
   Many political activists are in prison, and the opposition party has decided to boycott the elections completely. (Wielu działaczy politycznych znajduje się w więzieniach, a partia opozycyjna postanowiła całkowicie zbojkotować wybory.)
   link synonim: eschew
 2. black *****
  • bojkotować (np. jakieś szczególne produkty)  BrE przestarzale [przechodni]
   We're going to black your products because they're harmful. (Zamierzamy bojkotować wasze produkty, bo są szkodliwe.)
   They want to black our project but we won't let them. (Oni chcą zbojkotować nasz projekt, ale nie pozwolimy im.)

Powiązane zwroty — "bojkotować"

rzeczownik