ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"namawiać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "namawiać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. persuade **
  • namawiać, przekonywać, perswadować [TRANSITIVE]
   to make somebody do something, to convince
   The estate agent persuaded me to buy this flat. (Agent nieruchomości przekonał mnie, abym kupił to mieszkanie.)
   My family persuaded me to start studying. (Moja rodzina namówiła mnie, abym zaczął studiować.)
   zobacz także: convince
 2. induce *
 3. coax *
 4. incite
 5. exhort
 6. instigate
 7. wheedle
 8. fast-talk
 9. cuittle

namawiać kogoś

phrasal verb
 1. talk somebody around , talk somebody round
  • przekonywać kogoś, namawiać kogoś
   The students tried to talk the teacher around to cancel the test. (Uczniowie próbowali namówić nauczycielkę, aby odwołała sprawdzian.)
 2. reason with somebody
  • przekonywać kogoś, namawiać kogoś
   I can't convince him, maybe you will reason with him. (Nie mogę go przekonać, może ty go namówisz.)
   I wanted to invite her to the cinema today but I couldn't reason with her. (Chciałem zaprosić ją dziś do kina, ale nie mogłem jej przekonać.)
   How can I reason with you? (Jak mogę cię przekonać?)
   It is so hard to reason with you. (Tak ciężko cię przekonać.)
 3. prevail on somebody , prevail upon somebody
czasownik
 1. convince ***
  • namówić (kogoś do zrobienia czegoś) [TRANSITIVE]
   He convinced me to go with him to a party. (On namówił mnie, bym poszedł z nim na imprezę.)
   She is trying to convince me to buy myself a dog. (Ona stara się namówić mnie, abym kupił sobie psa.)
   link synonim: persuade
czasownik
 1. sweet-talk