"deliver a speech" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deliver a speech" po angielsku

"deliver a speech" — Słownik kolokacji angielskich

deliver a speech kolokacja
  1. deliver czasownik + speech rzeczownik = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać
    Zwykła kolokacja

    I have to be in California the end of the week to deliver a speech.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo