PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discuss" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "discuss" po angielsku

discuss ****

obrazek do "discuss" po polsku
czasownik
 1. dyskutować [przechodni]
  He only likes to discuss topics that he knows well. (On lubi dyskutować tylko o tych tematach, które dobrze zna.)
  We ought to discuss this arrangement. (Powinniśmy przedyskutować ten układ.)
  We discussed our plans with a circle of friends. (Przedyskutowaliśmy nasze plany w kręgu przyjaciół.)
 2. omówić, omawiać (np. jakieś zagadnienie w książce) [przechodni]
  In the next class we will discuss American modern poetry. (Na następnych zajęciach omówimy amerykańską poezję współczesną.)
  We've discussed this issue more than once. (Omawialiśmy ten problem więcej niż raz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo