"discuss in detail" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "discuss in detail" po angielsku

"discuss in detail" — Słownik kolokacji angielskich

discuss in detail kolokacja
  1. discuss czasownik + detail rzeczownik = omawiać szczegółowo
    Silna kolokacja

    The top 25 were discussed in more detail than the rest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo