"omawiać szczegółowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "omawiać szczegółowo" po polsku — Słownik angielsko-polski

omawiać szczegółowo

phrasal verb
  1. hash over  
  1. discuss in detail  

"omawiać szczegółowo" — Słownik kolokacji angielskich

discuss in detail kolokacja
  1. discuss czasownik + detail rzeczownik = omawiać szczegółowo
    Silna kolokacja

    The top 25 were discussed in more detail than the rest.

    Podobne kolokacje: