"discuss" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discuss czasownik

discuss + rzeczownik
Kolokacji: 286
discuss issues • discuss details • discuss topics • discuss options • discuss strategy • discuss politics • discuss aspects • discuss ways • ...
czasownik + discuss
Kolokacji: 51
begin discussing • decline to discuss • refuse to discuss • meet to discuss • gather to discuss • wish to discuss • want to discuss • ...
discuss + przyimek
Kolokacji: 35
discuss with • discuss among • discuss by • discuss during • discuss in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. discuss in = dyskutować w discuss in
4. discuss by = dyskutować przez discuss by
5. discuss among = dyskutować wśród discuss among
6. discuss at = dyskutować przy discuss at
9. discuss on = dyskutować na discuss on
10. discuss over = dyskutować ponad discuss over
12. discuss for = dyskutować dla discuss for
15. discuss to = dyskutować aby discuss to
16. discuss under = dyskutuj poniżej discuss under
18. discuss without = dyskutuj na zewnątrz discuss without
20. discuss of = dyskutować z discuss of
21. discussed since = omówiony od tej pory discussed since
22. discuss against = dyskutować przeciwko discuss against
23. discuss through = dyskutuj całkowicie discuss through
24. discuss into = dyskutować do discuss into
25. discuss until = dyskutować do czasu gdy discuss until
discuss + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 66
openly discuss • widely discussed • publicly discuss • discussed later • further discuss • discussed earlier • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.