"discuss" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discuss czasownik

discuss + rzeczownik
Kolokacji: 286
discuss issues • discuss details • discuss topics • discuss options • discuss strategy • discuss politics • discuss aspects • discuss ways • ...
czasownik + discuss
Kolokacji: 51
begin discussing • decline to discuss • refuse to discuss • meet to discuss • gather to discuss • wish to discuss • want to discuss • ...
discuss + przyimek
Kolokacji: 35
discuss with • discuss among • discuss by • discuss during • discuss in • ...
discuss + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 66
openly discuss • widely discussed • publicly discuss • discussed later • further discuss • discussed earlier • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(3) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(4) briefly, shortly
Kolokacji: 2
(7) specifically, generally
Kolokacji: 2
(8) freely, separately
Kolokacji: 2
(10) informally, formally
Kolokacji: 2
(12) initially, primarily, mainly
Kolokacji: 3
(13) eagerly, avidly
Kolokacji: 2
(14) hotly, heatedly
Kolokacji: 2
(15) hardly, barely
Kolokacji: 2
(16) merely, simply
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.