BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"discuss affairs" — Słownik kolokacji angielskich

discuss affairs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów sprawy
  1. discuss czasownik + affair rzeczownik
    Silna kolokacja

    I told you he never discussed his affairs with me.

powered by  eTutor logo