"discuss deals" — Słownik kolokacji angielskich

discuss deals kolokacja
Popularniejsza odmiana: discuss a deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów umowy
  1. discuss czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But it was not clear that even then they would be ready to discuss a deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo