"discuss during" — Słownik kolokacji angielskich

discuss during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskutować podczas
  1. discuss czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They had discussed the problem many times during the past year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo