"discuss with" — Słownik kolokacji angielskich

discuss with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): omów
  1. discuss czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I have a little business deal I'd like to discuss with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo