"omówić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "omówić coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. discuss ****
  • omówić, omawiać (np. jakieś zagadnienie w książce) [TRANSITIVE]
   In the next class we will discuss American modern poetry. (Na następnych zajęciach omówimy amerykańską poezję współczesną.)
   We've discussed this issue more than once. (Omawialiśmy ten problem więcej niż raz.)
phrasal verb
 1. talk through

omówić coś

phrasal verb
 1. talk something over
idiom
 1. give something an airing
czasownik
 1. overtalk
phrasal verb
 1. talk something out
 2. thrash something out