"omówić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "omówić coś" po polsku

czasownik
 1. discuss ****
  • omówić, omawiać (np. jakieś zagadnienie w książce) [przechodni]
   In the next class we will discuss American modern poetry. (Na następnych zajęciach omówimy amerykańską poezję współczesną.)
   We've discussed this issue more than once. (Omawialiśmy ten problem więcej niż raz.)
phrasal verb
 1. talk through

omówić coś

phrasal verb
 1. talk something over
  • przedyskutować coś, omówić coś
   Don't tell me you've come here at this hour to talk something over. (Nie mów mi, że przyszedłeś tu o tej porze, żeby coś przedyskutować.)
   We need to talk our plan over. (Musimy omówić nasz plan.)
   link synonim: discuss
 1. discuss something over something , discuss something over
  • omówić coś przy czymś, omówić coś, przedyskutować coś
   To my mind, you ought to discuss it over a cup of coffee. (Moim zdaniem powinniście omówić to przy filiżance kawy.)
   Perhaps it will be better to discuss it over at home. (Może lepiej będzie omówić to w domu.)
idiom
 1. give something an airing
czasownik
 1. overtalk
phrasal verb
 1. talk something out
 2. thrash something out

powered by  eTutor logo