GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"dyskutować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dyskutować coś" po polsku

obrazek do "discuss" po polsku
czasownik
 1. discuss ****   [przechodni]
  He only likes to discuss topics that he knows well. (On lubi dyskutować tylko o tych tematach, które dobrze zna.)
  We ought to discuss this arrangement. (Powinniśmy przedyskutować ten układ.)
  We discussed our plans with a circle of friends. (Przedyskutowaliśmy nasze plany w kręgu przyjaciół.)
 2. debate ****
  • debatować, dyskutować (np. ważną sprawę) [przechodni/nieprzechodni]
   They debated on a new law the whole day. (Oni debatowali nad nową ustawą cały dzień.)
   The politicians will be debating on the abortion issue. (Politycy będą dyskutować problem aborcji.)
 3. dispute ***
  • dyskutować, spierać się
   I always dispute with my colleague. (Zawsze spieram się z moim kolegą z pracy.)
   I dispute with my mom about everything. (Dyskutuję z moją mamą o wszystkim.)
 4. discept
 5. argy-bargy , także: argie-bargie , także: argle-bargle  
 6. dissert
phrasal verb
 1. kick around , kick about
  • dyskutować, analizować
   We kicked that plan around and we'll do it. (Przedyskutowaliśmy tamten plan i zrobimy to.)
   I kicked his ideas around and they are crazy. (Przeanalizowałem jego pomysły i one są szalone.)
 1. air differences

dyskutować coś

phrasal verb
 1. talk something out
 2. thrash something out