"publicly discuss" — Słownik kolokacji angielskich

publicly discuss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publicznie dyskutuj
  1. discuss czasownik + publicly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The couple never publicly discuss their relationship and have been together for years.

powered by  eTutor logo