"publicly announce" — Słownik kolokacji angielskich

publicly announce kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publicznie ogłoś
  1. announce czasownik + publicly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The name change was publicly announced on May 9, 2012.

powered by  eTutor logo