"speak publicly" — Słownik kolokacji angielskich

speak publicly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mów publicznie
  1. speak czasownik + publicly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    His family did not want to speak publicly, she said.

podobne do "speak publicly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "speak publicly" po angielsku

rzeczownik
czasownik