TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"widely discussed" — Słownik kolokacji angielskich

widely discussed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie omówiony
  1. discuss czasownik + widely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The impact women might have once in office is also widely discussed.