ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"give a speech" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give a speech" po angielsku

"give a speech" — Słownik kolokacji angielskich

give a speech kolokacja
  1. give czasownik + speech rzeczownik = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać
    Zwykła kolokacja

    The president is on his way to give a speech.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo