wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać

make a speech, deliver a speech, give a speech

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor