"hear one's speech" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's speech kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś przemówienie
  1. hear czasownik + speech rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was in the gallery of the House and heard your great speech.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo