"use speech" — Słownik kolokacji angielskich

use speech kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemówienie wykorzystania
  1. use czasownik + speech rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many children do not reach a point where they are regularly using clear speech until age 8, sometimes older.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo