TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"have a talk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "have a talk" po angielsku

have a talk

obrazek do "have a talk" po polsku
 1. odbywać rozmowę, rozmawiać
  I had a long talk with her last night. (Przeprowadziłem z nią długą rozmowę ostatniej nocy.)
  We need to have another talk about this. (Musimy jeszcze raz o tym porozmawiać.)
  Jill, I'd like to have a talk with you. (Jill, chciałbym z tobą porozmawiać.)
obrazek do "talk" po polsku obrazek do "talk" po polsku tell, speak and talk”.
czasownik
 1. rozmawiać [nieprzechodni]
  I need to talk to you. (Muszę z tobą porozmawiać.)
  They were just sitting and talking about the weather. (Oni po prostu siedzieli i rozmawiali o pogodzie.)
  Can we talk later? I'm busy right now. (Czy możemy porozmawiać później? Jestem teraz zajęty.)
  Who is she talking with? (Z kim ona rozmawia?)
 2. mówić, opowiadać [nieprzechodni]
  She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
  My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
 3. wygłaszać (wykład) [nieprzechodni]
  I'm talking at an academic conference next semester. (Wygłaszam wykład na konferencji naukowej w przyszłym semestrze.)
  I have never talked a lecture before, I'm a bit nervous. (Nigdy wcześniej nie wygłaszałem wykładu, trochę się denerwuję.)
 4. mówić, gadać (zdradzić lub rozgłosić tajemnicę) [nieprzechodni]
  Stop talking! They don't need to know about our problems. (Przestań gadać! Oni nie muszą wiedzieć o naszych problemach.)
  He promised me not to talk but I know him too well to believe it. (Obiecał mi, że nie wygada, ale znam go za dobrze, żeby w to uwierzyć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rozmowa [policzalny]
  We should have a talk about your plans for the future. (Powinniśmy odbyć rozmowę o twoich planach na przyszłość.)
  Our talk opened my eyes. (Nasza rozmowa otworzyła mi oczy.)
  The talk was about the economy. (Rozmowa dotyczyła ekonomii.)
  link synonim: conversation
 2. wykład [policzalny]
  The talk was so boring I nearly fell asleep. (Wykład był tak nudny, że prawie zasnąłem.)
  This was his first talk and he was very nervous. (To był jego pierwszy wykład i był bardzo zestresowany.)
  This was his first talk and he was very nervous. (To był jego pierwszy wykład i był bardzo zestresowany.)
 3. pogłoska, plotka [niepoliczalny]
  I heard an interesting talk about Jane. (Słyszałem ciekawą plotkę o Jane.)
  Who invented that talk? It's stupid. (Kto wymyślił tę plotkę? Jest głupia.)
 4. prezentacja [policzalny]
  here: a presentation
  His talk was very interesting, I really enjoyed it. (Jego prezentacja była bardzo interesująca, bardzo mi się podobała.)
  I prepared a short talk about literature. (Przygotowałem krótką prezentację o literaturze.)
  link synonim: presentation
 5. gadanie [niepoliczalny]
  Don't listen to her stupid talk. (Nie słuchaj jej głupiego gadania.)
  It's just a talk, don't worry - he won't do that. (To tylko gadanie, nie martw się - on tego nie zrobi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rozmawiać z kimś
  I haven't talked to mum about it yet. (Jeszcze nie rozmawiałem o tym z mamą.)
  She has to talk to her neighbours about their dog. (Ona musi porozmawiać ze swoimi sąsiadami o ich psie.)
czasownik
 1. gadać do siebie, mówić do siebie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "have a talk"

czasownik
phrasal verb
idiom