ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozmawiać z kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmawiać z kimś" po polsku

rozmawiać z kimś

czasownik
 1. talk to somebody **** , talk with somebody **  
  I haven't talked to mum about it yet. (Jeszcze nie rozmawiałem o tym z mamą.)
  She has to talk to her neighbours about their dog. (Ona musi porozmawiać ze swoimi sąsiadami o ich psie.)
 2. speak to somebody ***  
  I spoke to him yesterday. (Rozmawiałem z nim wczoraj.)
  He wants to speak to someone who saw the accident. (On chce porozmawiać z kimś, kto widział wypadek.)
 3. speak with somebody **   American English
  This man wants to speak with the President. (Ten mężczyzna chce rozmawiać z prezydentem.)
  The boss wants to speak with you, I think you're in trouble. (Szef chce z tobą rozmawiać, myślę, że masz kłopoty.)
 4. converse with somebody  
idiom
 1. on speaking terms , be on speaking terms  
  Zwrot ten oznacza "znać kogoś na tyle, żeby z nim rozmawiać" lub "być z kimś w dobrych stosunkach, na tyle, żeby z kimś rozmawiać".

powered by  eTutor logo