"rozmowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmowa" po polsku

rozmowa

tell, speak and talk”. Rozmowy z dziećmi o seksie.
rzeczownik
 1. talk , *****   [COUNTABLE]
  We should have a talk about your plans for the future. (Powinniśmy odbyć rozmowę o twoich planach na przyszłość.)
  Our talk opened my eyes. (Nasza rozmowa otworzyła mi oczy.)
  The talk was about the economy. (Rozmowa dotyczyła ekonomii.)
  link synonim: conversation
 2. conversation ****
  • konwersacja, rozmowa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She had not expected the conversation to be easy. (Ona nie spodziewała się, że ta rozmowa będzie łatwa.)
   "This is a pointless conversation," he said shortly. ("To jest bezcelowa rozmowa", on powiedział krótko.)
   It was the longest conversation they had ever had. (To była najdłuższa rozmowa, jaką oni kiedykolwiek przeprowadzili.)
   link synonim: talk
 3. discourse **
  • rozmowa, dyskurs formal [UNCOUNTABLE]
   I felt at home in this sort of discourse. (Czułem się jak u siebie w trakcie tego typu rozmowy.)
   Our discourse was a source of great satisfaction. (Nasz dyskurs był źródłem wielkiej satysfakcji.)
 4. confabulation , confab
 5. interlocution
 6. rap session

Powiązane zwroty — "rozmowa"

czasownik
rozmawiać = talk +3 znaczenia
inne
rzeczownik
przymiotnik
otwarty (np. rozmowa) = blunt
bezpośredni (np. rozmowa, dyskusja) = face-to-face
nieoficjalny (np. spotkanie, rozmowa) = informal
przyjemny (np. pogawędka, rozmowa) = amiable
nudny (np. rozmowa) = vapid
błyskotliwy (np. osoba, rozmowa) = sparkling
rozmowny = talkative +3 znaczenia
szczery (rozmowa) = man-to-man
rozogniony (np. rozmowa, dyskusja) = animated
phrasal verb
przycichnąć (np. burza, rozmowa) = blow over

"rozmowa" — Słownik kolokacji angielskich

rap session kolokacja
 1. rap rzeczownik + session rzeczownik = rozmowa, pogawędka, pogaduszki
  Luźna kolokacja

  There will be rap sessions to get to know each other.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo