ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"visit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "visit" po angielsku

visit *****

obrazek do "visit" po polsku Visit Clipart | Clipart Panda - Free Clipart Images obrazek do "visit" po polsku Tourist in Paris: What you need to know
czasownik
 1. odwiedzać [przechodni/nieprzechodni]
  We came to visit you. (Przyszliśmy cię odwiedzić.)
  She went to visit her friends. (Ona poszła odwiedzić przyjaciół.)
 2. zwiedzać, oglądać [przechodni/nieprzechodni]
  Have you visited Paris yet? (Zwiedziłeś już Paryż?)
  I would like to visit your city someday. (Chciałbym kiedyś zwiedzić twoje miasto.)
  I would like to visit this museum. (Chciałbym zwiedzić to muzeum.)
  Let's visit this castle - I heard it's 300 years old! (Chodźmy zwiedzić ten zamek - podobno ma 300 lat!)
  I want to visit as many countries as possible. (Chcę zwiedzić tyle państw, ile tylko jest możliwe.)
 3. wizytować [przechodni]
  The president is visiting our city today. (Prezydent wizytuje dziś nasze miasto.)
  Wear a clean shirt, because the school head teacher will be visiting all the classes. (Ubierz czystą koszulę, bo dyrektor szkoły będzie wizytował wszystkie klasy.)
 4. odwiedzać (np. lekarza, prawnika) oficjalnie [przechodni]
  I must visit my barrister next week. (Muszę odwiedzić mojego adwokata w przyszłym tygodniu.)
  I'm not feeling well, I should visit my doctor. (Nie czuję się najlepiej, powinienem odwiedzić mojego lekarza.)
  I think you should visit a doctor. You look very tired. (Uważam, że powinnaś odwiedzić lekarza. Wyglądasz na bardzo zmęczoną.)
 5. odwiedzać (stronę internetową) [przechodni]
  My new website is great, you should visit it! (Moja nowa strona internetowa jest świetna, powinieneś ją odwiedzić!)
  For more information visit our website. (Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.)
 6. prowadzić rozmowę towarzyską American English [nieprzechodni]
  He knows how to visit. (On wie, jak prowadzić rozmowę towarzyską.)
  People who are shy find it hard to visit. (Ludziom, którzy są nieśmiali, ciężko jest prowadzić towarzyską rozmowę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. odwiedziny, wizyta [policzalny]
  Let's pay him a visit. (Chodźmy złożyć mu wizytę.)
  Her visits are very tiring. (Jej wizyty są bardzo męczące.)
 2. wizyta (np. u lekarza, u prawnika) [policzalny]
  My visit to the barrister went very well. (Moja wizyta u adwokata poszła bardzo dobrze.)
  My visit at the doctor was delayed by an hour. (Moja wizyta u doktora była opóźniona o godzinę.)
 3. rozmowa towarzyska American English [policzalny]
  Visits broadens horizons. (Rozmowy towarzyskie poszerzają horyzonty.)
  I had a nice visit with him and his wife. (Miałem miłą rozmowę towarzyską z nim i jego żoną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "visit"

rzeczownik
inne
czasownik
phrasal verb
kolokacje

powered by  eTutor logo