visit = zwiedzać, oglądać

Tourist in Paris: What you need to know

Źródło: https://www.discoverwalks.com/blog/tourist-in-paris-what-you-need-to-know/

zwiedzać, oglądać

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Have you visited Paris yet? = Zwiedziłeś już Paryż?