"wizyta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wizyta" po polsku

wizyta

rzeczownik
 1. visit *****
  • odwiedziny, wizyta [COUNTABLE]
   Let's pay him a visit. (Chodźmy złożyć mu wizytę.)
   Her visits are very tiring. (Jej wizyty są bardzo męczące.)
  • wizyta (np. u lekarza, u prawnika) [COUNTABLE]
   My visit to the barrister went very well. (Moja wizyta u adwokata poszła bardzo dobrze.)
   My visit at the doctor was delayed by an hour. (Moja wizyta u doktora była opóźniona o godzinę.)
 2. call *****
  • wizyta, odwiedziny [COUNTABLE]
   Oh, what an unexpected call! (Och, co za niespodziewana wizyta!)
   I want you to know that your calls give me a lot of joy. (Chcę, abyś wiedział, iż twoje odwiedziny sprawiają mi wiele radości.)
 3. appointment **
  • wizyta (np. u lekarza) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Your next appointment will be the day after tomorrow at 8:30. (Twoja następna wizyta będzie pojutrze o 8.30.)
   I have an appointment to see the doctor. (Mam wizytę u lekarza.)
   My appointment was cancelled due to the doctor's flu. (Moja wizyta została odwołana z powodu grypy doktora.)
 4. mission ****
  • wizyta, delegacja (np. rządowa) [COUNTABLE]
   She went on a mission. (Ona pojechała w delegację.)
   My mission will last two weeks. (Moja wizyta potrwa dwa tygodnie.)
 5. visitation
  • odwiedziny, wizyta formal
   This is supposed to be an open visitation. (To miało być otwarte widzenie.)
   This is a court order, suspending visitation rights with your daughter. (To postanowienie sądu zawieszające prawo do odwiedzin córki.)

Powiązane zwroty — "wizyta"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo