Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"mission" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mission" po angielsku

mission ****

obrazek do "mission" po polsku
rzeczownik
 1. misja (np. ratunkowa) [COUNTABLE]
  They sent their best people on a rescue mission. (Oni wysłali swoich najlepszych ludzi na misję ratunkową.)
  The game consists of 20 missions. (Gra składa się z 20 misji.)
 2. misja (cel działania) [COUNTABLE]
  Our mission is to collect money for the poor. (Naszą misją jest zbieranie pieniędzy dla ubogich.)
  "What is your mission?" "I want to spread peace and love all over the world." ("Jaka jest twoja misja?" "Chcę szerzyć pokój i miłość na całym świecie.")
 3. zlecenie, zadanie [COUNTABLE]
  My mission is to save the world. (Moim zadaniem jest uratować świat.)
  He said it would be my last mission. (On powiedział, że to będzie moje ostatnie zadanie.)
 4. wizyta, delegacja (np. rządowa) [COUNTABLE]
  She went on a mission. (Ona pojechała w delegację.)
  My mission will last two weeks. (Moja wizyta potrwa dwa tygodnie.)
 5. misja (np. chrystianizacyjna) [COUNTABLE]
  Our priest was sent on a mission to Africa. (Nasz ksiądz został wysłany na misję do Afryki.)
  The Pope explained the goals of the mission. (Papież wyjaśnił cele misji.)
przymiotnik
 1. misyjny (dot. misji)
  I'm afraid we won't be given the mission endowment this year. (Obawiam się, iż w tym roku nie dostaniemy dofinansowania misyjnego.)
  These nuns run a mission school in Kenya. (Te siostry zakonne prowadzą szkołę misyjną w Kenii.)

Powiązane zwroty — "mission"

rzeczownik
czasownik
commission = zlecać (zadanie) +3 znaczenia
inne
mission critical = kluczowy, decydujący (o fazie projektu biznesowego)
kolokacje

powered by  eTutor logo