"primary mission" — Słownik kolokacji angielskich

primary mission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna misja
  1. primary przymiotnik + mission rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Under the plan, the military's primary mission would remain national security.

powered by  eTutor logo