Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's mission" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś misja
  1. complete czasownik + mission rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After all, I needed him more than ever if we were to complete our mission.

powered by  eTutor logo