"accomplish one's mission" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "accomplish one's mission" po angielsku

"accomplish one's mission" — Słownik kolokacji angielskich

accomplish one's mission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągać czyjś misja
  1. accomplish czasownik + mission rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We've accomplished our mission and now all we have to do is get out.