"accomplish things" — Słownik kolokacji angielskich

accomplish things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnij rzeczy
  1. accomplish czasownik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He could accomplish things I really didn't even think he'd try.