ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"podporządkowanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podporządkowanie się" po polsku — Słownik angielsko-polski

podporządkowanie się

rzeczownik
 1. compliance ** , compliancy American English
  • zastosowanie się, stosowanie się, podporządkowanie się [UNCOUNTABLE]
   Sharper satellite images help to verify compliancy with agricultural regulations. (Wyraźniejsze zdjęcia satelitarne pomagają zweryfikować stosowanie się do przepisów w zakresie rolnictwa.)
   Compliance with international law must be a priority for all the parties involved. (Stosowanie się do prawa międzynarodowego musi stanowić priorytet dla wszystkich stron.)
 2. submission *
  • poddanie się, podporządkowanie się, poddaństwo [UNCOUNTABLE]
   the act of submitting; usually surrendering power to another
   We anticipate your complete submission to our rule. (Oczekujemy od was pełnego podporządkowania się naszej władzy.)
 3. subservience
rzeczownik
 1. submission *
 2. subordination
 3. subjection
 4. subordinating
czasownik
 1. comply with something *  
  to agree with something, to behave accordingly
czasownik
 1. obey *
 2. humour British English , humor American English **
 3. submit **

Powiązane zwroty — "podporządkowanie się"

czasownik
idiom
phrasal verb
inne
Zobacz także: podporządkowywanie się