"visit China" — Słownik kolokacji angielskich

visit China kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizyta Chiny
  1. visit czasownik + China rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was always trying to get people to visit China.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo