BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enjoy one's visit" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy one's visit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić czyjś wizyta
  1. enjoy czasownik + visit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you bring a better one, we'll enjoy our visit much more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo