"enjoy popularity" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy popularity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciesz się popularnością
  1. enjoy czasownik + popularity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, the language did not enjoy much popularity until the late 1990s.

powered by  eTutor logo