zwiedzać, oglądać

visit

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Have you visited Paris yet? = Zwiedziłeś już Paryż?